København, kærlighed & candyfloss

12.09.21

– 24.10.21

Med København, kærlighed & candyfloss sætter Copenhagen Contemporary og Gernes-Fonden fokus på Københavns byudvikling ved at gå i fodsporene af den danske kunstner Poul Gernes (1925-1996). På udstillingen står det nedrivningstruede Palads som afsættet for en diskussion om Københavns udvikling, en diskussion der gentagne gange har sat ejerforholdet til byen til debat.

Inspireret af Gernes’ kunstneriske virke udskrev CC og Gernes-Fonden i foråret en åben idékonkurrence om udviklingen af området omkring Palads i København. Alle kunne bidrage, og det eneste krav var, at 1) Palads Teatrets facadeudsmykning af Gernes blev respekteret, og 2) at morgendagens biograf var indtænkt.

Bag vinderprojektet står en række billedkunstnere og arkitekter, der sammen har skabt en ny form for byrum, som de selv har savnet i København – et generøst og offentligt rum, der hylder byens mangfoldighed. Stort tillykke til projektet Farvernes Palads – Folkets Palads skabt af AVPD / Aslak Vibæk og Peter Døssing, DSA ARK STUDIO / Nils Hansen og Jørgen Taxholm, KAAK / Knud Aarup Kappel og Lauge Floris Larsen og mag.art. Olivia Toftum, som modtager præmiesummen på 50.000 kr. doneret af Mads Nørgaard. Læs mere om vinderne samt 2. og 3. pladsen her.

På udstillingen København, kærlighed & candyfloss kan du gå på opdagelse i de i alt 26 indkomne forslag, der giver hver sit bud på fremtidens Palads, og en række værker af Poul Gernes, som fortæller om utopier med kunstnerens eksperimentelle legesyge og uprætentiøse tilgang til skabelsen af kunst.

Poul Gernes var velfærdsstatens fortaler og forkæmper på det æstetiske felt – en billedkunstens Robin Hood. Sammen med sin familie dedikerede han sig gennem hele livet til at at få kunsten ud i samfundet, så den ikke blot tilfaldt nogle få privilegerede, men blev en gave til os alle uanset køn, alder, etnicitet og forudsætninger.
Gernes drog omsorg for folkets ve og vel og forsøgte kompromisløst at implementere kunsten i vores byggede miljøer. I sit lange virke nåede han at lave over 160 udsmykninger hovedsageligt i de danske velfærdsinstitutioner: børnehaver, folkeskoler, gymnasier, posthuse, hospitaler osv. Han var en kunstner, for hvem det at være kunstner betød uendeligt lidt, mens det at lave kunst for folk, og i fællesskab udsmykke menneskers hverdagsmiljøer, betød så godt som alt. Det var ud fra den overbevisning, at Gernes i 1989 udsmykkede Palads Teatret, og den filosofi, der lå som fundamentet for hans kunstneriske virke.

Udviklingen af det gamle forlystelsesstræde omkring Tivoli og Axel Torv og planerne for Lynetteholmen er blot to udviklingsprojekter, der aktuelt forhandles i København. Det er ikke en ny problematik, men den hastighed, hvormed storstilede byggeprojekter finder sted, aktualiserer behovet for en bred debat om Københavns arkitekturpolitik.
Konkurrencen er idébaseret, og projekterne forbliver i udgangspunktet urealiserede.
Som publikum kan du stemme på din favorit, og en publikumspris uddeles i slutningen af udstillingsperioden. Læs mere om idékonkurrencen her.

De tre udvalgte projekter bliver efter endt udstilling på CC udstillet hos Arkitektforeningen.

København, kærlighed & candyfloss er kurateret i samarbejde med Bibi Henriksen Saugman, Gernes-Fonden.

Open cinema

I Palads Teatret vises Kirsten Astrup & Maria Bordorffs to film Urolige Hjerte (2018) og Sommernatt ved Stranden (2020). Sidstnævnte diskuterer forskellige aspekter af byudviklingen de seneste år i en større skandinavisk kontekst, mens Urolige hjerte er en del af kunstnerduoens velfærdstriologi, der diskuterer samfundets udvikling med afsæt i velfærdsstatens institutioner, som i disse år afvikles eller forandres ud fra et ganske andet tanke- og værdisæt end ved velfærdsstatens fremkomst. I samarbejde med Nordisk Film Biografer inviterer vi til en aften med Astrup & Bordorff i Palads.

Tidspunkt: 29. september 2021 kl. 18.30-20.30

Samarbejdspartner: Nordisk Film Biografer

 

Open dialogue

Til efteråret arrangerer CC et debatprogram med forskellige aktører, der diskuterer nogle af de problematikker og udfordringer, vi som by og samfund står over for i de kommende år. Forskellige aspekter af den igangværende byudvikling i København trækkes frem og belyses fra forskellige synsvinkler.

Tidspunkt: d. 14. oktober kl. 13–14.30

Sted: Copenhagen Contemporary

 

Tak til fonde, sponsorer og samarbejdspartnere

Mads Nørgaard

Solar Fonden

NREP

Flügger

Stilleben Architects

Arkitektens Forlag

Nordisk Film Biografer

Arkitektforeningen

Copenhagen Architecture Festival

1. præmiering: Folkets Palads

Om vinderprojektet siger dommerkomiteen:

“Vinderprojektet Folkets Palads udmærker sig ved sin helstøbte og generøse plan for området, hvor stedets urbane og særegne karakter går hånd-i-hånd med udviklingen af et centralt byrum i København. Projektet favner med stor overbevisning det tilstedeværende behov for biografvirksomhed og giver i tilgift et attraktivt byrum tilbage til byens borgere, alt imens respekten for Poul Gernes’ kunstneriske udsmykning af Palads Teatret er til stede. Folkets Palads binder elegant området sammen fra banegraven over Palads på Axel Torv til Tivoli på Vesterbrogade. Dommerkomitéen fremhæver løsningen omkring det nye indgangsparti – herunder valget omkring skiltning – til den underjordiske biograf og værdsætter ideen om et nyt multifunktionelt folkehus midt i byen.”

 

KAAK (pr. 1/1 2022 Atelier for Byers Rum)

Tegnestuen KAAK udvikler helheder, byer, byrum og bebyggelser og gestalter og transformerer steder, faglige problemstillinger og samskabelser. KAAK er optaget af at skabe synergi mellem forskellige aktører – altid med en ambition om at sætte et nænsomt aftryk på verden, skabe rum for nye samarbejder og mangfoldigheder.

Knud Aarup Kappel, arkitekt MAA uddannet fra arkitektskolen i København 2001

Lauge Floris Larsen, arkitekt MAA uddannet fra arkitektskolen i København 2020

 

AVPD

AVPD er en dansk kunstnerduo, der arbejder i et rumligt felt med en særlig interesse i forholdet mellem tid, rum og krop. AVPD har udført en række udsmykninger i offentlige rum og i bygninger. Senest har de, i samarbejde med Marianne Levinsen Landskab, vundet Kemitorvet på DTU. I oktober i år udgiver forlaget Roulette Russe en omfattende monografi om gruppens arbejde fra 1997 – 2020.

Aslak Vibæk (f.1974), billedkunstner, uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi 2003

Peter Døssing (f.1974), billedkunstner, uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi 2003

 

DSA-ARK STUDIO

Tegnestuen arbejder med inkluderende arkitektonisk transformation med hovedvægt på menneskelige skala bevægelsesmønstre og rum. Tegnestuen har modtaget anerkendelse i konkurrencer gennem det byggede miljø indenfor kultur, bolig, erhverv og sport på landet og i by.

Arkitekt MAA Nils Jeppe hansen

Arkitekt MAA Jørgen Bech Taxholm

 

Olivia Toftum

Olivia Toftum (f.1989) er cand.mag i litteraturvidenskab med speciale i arkitektur og atmosfære. Hun arbejder i et interdisciplinært felt mellem kunst, arkitektur og videnskab og har bl.a. været medarrangør af festivalen Klima&Litteratur, kuratorassistent på det danske bidrag til Venedigbiennalen 2021 og er i dag undervisningsassistent på ITU.

 

Læs mere om vinderprojektet her

2. præmiering: Framing Gernes

Anden plads går til Lasse Folke med projektet Framing Gernes. Forslaget bevarer bygningsfacaden, som en konservator vil gøre det med et vigtigt vægmaleri. Udsmykningen af Poul Gernes sættes i ramme, og kontrasten mellem rammen og vægmaleriet skal etablere grundlaget om værkets bevarelse.

Om projektet siger dommerkomiteen:

“2. præmieprojektets dynamiske skitse på pap præmieres for sit mod og pirrende nærvær. Skitseforslaget efterlader beskueren nysgerrig på projektets detaljer såsom materialevalg etc, hvilket dommerkomitéen i denne sammenhæng anser som en væsentlig styrke. Tegningen besidder en smittende energi samt umiddelbar kvalitet. Sammenstillingen mellem den nye, foreslåede overbygning og Palads Teatrets udsmykning af Poul Gernes er et reelt sammenstød, som komitéen ønsker at fremhæve for sin ærlighed og sit modige favntag med den kunstneriske arv og det eksisterende.”

 

Lasse Folke

Lasse Folke (f. 1981), MAA (Det kongelige akademi 2015), møbelsnedker (2003), indehaver af Studio Lasse Folke siden 2018 og underviser ved Institut for Bygningkunst, By og Landskab ved Det kongelige akademi siden 2020, har det seneste årti gennem sit kunstneriske virke udforsket feltet mellem det haptiske, morfologiske og spatiale. Senest haft soloudstilling på Officinet med udstillingen 4 Ens 3 Ukendte i december 2020.

3. præmiering: Biotopia

Tredje pladsen går til Djernes&Bell med projektet Cinematic Symbiotic: Palads Biotopia som fremlægger Axel Torv & Palads som Københavns nye centrum for biodiversitet og symbiose, et centrum for klimahåb og handling.

Om projektet siger dommerkomiteen:

“Projektforslaget Biotopia præmieres for sit sympatiske og aktuelle bud på en bæredygtig udvikling af København og transformation af stedet i et antropocænt perspektiv. Projektet formår desuden med sit greb omkring samskabelse at lave en begavet og underspillet kobling mellem kunstneren Poul Gernes’ kunstneriske praksis og forslagets procesorienterede tilgang og metodik.”

 

Djernes & Bell

Djernes & Bell er en københavnsk tegnestue med en særlig interesse for det, der allerede eksisterer: bygget, materiale, menneskeligt, naturligt. Djernes & Bell spørger altid ”er vi gode forfædre?’. Understøtter vores handlinger i dag, det der ér sket og det, der vil ske? De tror på, at modstandskræft kan læres og laves ved at prioritere det, der allerede eksisterer og ved at forholde sig til, hvordan man skaber godt, skaber holdbarhed og skaber bedre. Djernes & Bell har stor erfaring med adaptiv genbrug, restaurering og transformation af eksisterende bygninger og miljøer.