Initiativer og samarbejder

Sociale projekter

CC Fællesskaber er en række sociale projekter, der med udgangspunkt i kunsten skaber forandring sammen med børn, unge og voksne fra alle dele af samfundet. Vi laver nye forbindelser på tværs af kulturer, områder og brancher, der bliver til helt konkrete initiativer som workshops, kunstværker og klubber.

Vores metode er udviklende og undersøgende, og CC Fællesskaber er drevet af nysgerrighed og ønsket om at udveksle erfaringer og knowhow og opdyrke relationer med udgangspunkt i kunsten. Vi stræber mod konstant at invitere og engagere nye samarbejdspartnere.

Vil du vide mere om CC Fællesskaber?

Kontakt os: ccstudio@cphco.org

Vil du vide mere om CC Fællesskaber?

Kontakt os: ccstudio@cphco.org

Torsdagsklub

Hver torsdag kører en bus fra Lundtoftegade på Nørrebro gennem byen og ud til Copenhagen Contemporary på Refshaleøen. Vores hus bliver fyldt med glade, kreative og energiske børn i alderen 9-13 år, som hver torsdag går til kunst herude på CC. Torsdagsklubben er en fritidsklub for børn, som bor i Lundtoftegadekvarteret og hver uge laver børnene kunst, snakker, leger, spiser boller, diskuterer og går på opdagelse i vores skiftende udstillinger. Børnene hjælper også med at afvikle deres egne ferniseringer på CC, hvor deres kreative projekter udstilles for familie og venner, som inviteres ud på CC.

Klubben har sit eget klublokale, hvor børnene får lov til at slippe fantasien og kreativiteten løs. Til hver klubgang møder børnene de samme to faste nøglepersoner fra CC samt en fast boligsocialmedarbejder fra Nørrebrobyggerne, som arbejder som brobygger mellem CC og børnenes boligområde.

CC har udviklet fritidstilbuddet sammen med Nørrebrobyggerne, den boligsociale indsats i Lundtoftegade AKB på Nørrebro, og udstillingsstedet Til Vægs. Med kunsten som omdrejningspunkt er ønsket, at børnene opbygger nye fællesskaber og får styrket selvværd, trivsel og livsmestring.

De børn, som har afsluttet klubforløbet, har efterfølgende mulighed for at blive lommepengejobber på CC, når de når 13-årsalderen. Som lommepengejobber har man en fast kontaktperson fra CC, som støtter de unge i mødet med deres første arbejdsplads.

Aktivisme og kunst for 15-25 år

Kunstdemokraterne

Kunstdemokraterne er et fællesskab for unge mellem 15-25 år, der mødes for at udforske- og arbejde med kunstens evne til at udtrykke holdninger og skabe forandring. Der arbejdes med kunst, aktivisme og demokrati gennem forskellige aktiviteter, workshops, events og samarbejder, hvor de sætter fokus på vigtige selvvalgte emner og omsætter deres idéer til kreativ handling.

Kunstdemokraterne har skabt et rum, hvor samtaler, overvejelser og inspiration omsættes til handlinger og fysiske former, og gruppens arbejde fører ofte til konkrete initiativer, der involverer andre unge. Med kunsten som omdrejningspunkt er Kunstdemokraterne en stemme i samfundet.

Gruppen har skabt værker til Folkemødet på Bornholm og Ungdommens Folkemøde, besøgt Sjælsmark Udrejsecenter, arbejdet sammen med Ungdomsøen, arrangeret bannerworkshop som en del af konceptet ”Statement Studio”, står bag plakatkampagnen ”Lyt Højere” i København og meget mere.

Kunsten er rammen for Kunstdemokraternes arbejde, men man behøver slet ikke være kunstner for at være med. Idéerne fra deltagerne sætter dagsordenen. Kunstdemokraterne mødes hver anden torsdag i gruppens værksted på CC – de spiser sammen, arbejder i værkstedet og videreudvikler projekter.

 

KUNSTDEMOKRATERNE ER STØTTET AF ROSKILDE FONDEN

Alle unge kan være med. Vil du?

Er du interesseret i at vide mere, så følg med i Facebookgruppen, og kom til det næste torsdagsmøde. Kontakt solveig@cphco.org hvis du vil vide mere.

Alle unge kan være med. Vil du?

Er du interesseret i at vide mere, så følg med i Facebookgruppen, og kom til det næste torsdagsmøde. Kontakt solveig@cphco.org hvis du vil vide mere.

Tidligere projekter

Her finder du en række tidligere projekter og samarbejder.

Kunstdemokraterne x SUMH

I 2022 inviterede Kunstdemokraterne og Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) til et interaktivt kunsteksperiment, der satte fokus på og udforskede begrebet TOLERANCE. Projektet sluttede af med en udstilling på CC om TOLERANCE som kulminationen på et års samarbejde mellem Kunstdemokraterne og SUMH.

Flere af værkerne i udstillingen er blevet til i samarbejde med deltagere på Folkemødet på Bornholm og Ungdommens Folkemøde i Valby. Deltagerne har bidraget med deres tanker om, hvad tolerance er, og hvad tolerance betyder lige nu.

Projektet om TOLERANCE er en del af et toårigt samarbejde mellem Kunstdemokraterne og SUMH. Hvert år har vi været på Folkemødet på Bornholm, til Ungdommens Folkemødet og afholdt et event på CC i forbindelse med Internationalt Handicapdag d. 3. december.

Se video

Samarbejdet ledte også i 2023 til kunstprojektet NATUR FOR ALLE

Tak til Bevica Fonden for at muliggøre samarbejdet.

Herbergscentret Sundholm

CC har samarbejdet med brugere og ansatte fra Herbergscentret Sundholm. Vi afholdt åbne kunstworkshops for beboere og brugere. Billedkunsten skabte et særligt rum, hvor deltagerne blev inviteret til at sætte ord og begreber på indtryk og følelser, og hvor nye fællesskaber, samtaler og forståelser opstod.

CC ✕ unge ordblinde fra FGU

Vores samarbejde med en gruppe unge med ordblindhed fra FGU (den Forberedende Grunduddannelse), ledte til at de skabte deres eget værk inspireret af Gudrun Hasles udstilling Im hideng indart the ligt. Hasle brugte sin ordblindhed aktivt i sin kunst, og præcis som hende trådte de unge frem i sårbarhedens lys og brugte kunsten til at visualisere deres daglige kamp med ordene. Samarbejdet mundede ud i en film, du kan se nedenfor.

Madeleine og Isa har været i Kulturen på P1 for at fortælle om deres egne produktioner inspireret af Hasle, og du kan lytte med her.

Se video

Samarbejdet mellem CC og FGU er fortsat, med årlige kreative forløb, hvor kunsten på CC danner rammen for elevers kunstneriske projekter.

CC ✕ Det Frie Gymnasium

Elever fra Det Frie Gymnasium fik til opgave at lave en film inspireret af Christian Falsnaes’ udstilling LOOK AT ME, der blev vist på Copenhagen Contemporary i 2020. Formålet med forløbet var at arbejde med en konkret kunstnerisk case med udgangspunkt i en række benspænd:

  • Producer en film på 2 minutter. Fagligheder fra de tre fag: medie, design og musik skal være i spil.
  • Tag udgangspunkt i udstillingen LOOK AT ME. Det står jer frit for, om I ønsker at tage fat i enkeltelementer, tematikker m.m., som udstillingen inspirerer jer til at arbejde med.
  • Filmen skal kunne opleves som en form for svar eller reaktion på LOOK AT ME
  • I skal kunne pege tilbage på eller trække tråde til udstillingen.

Resultaterne kan du se i filmen herunder:

Gruppe 1Gruppe 2, Gruppe 3Gruppe 4, Gruppe 5Gruppe 6