Yet, it moves!

01.05.23

– 30.09.23

Som Københavns yngste kunstinstitution har Copenhagen Contemporary på bare fem år markeret sig som en toneangivende kulturaktør, der viser installationskunst i stor skala skabt af kunstens verdensstjerner. Med visionsprisen kommer kunstcentrets ambitiøse udstillingskoncept Yet, it moves! til at fylde ikke bare CCs udstillingshal, men centrale dele af København med banebrydende kunstoplevelser, der centrerer sig om temaet bevægelse. Det visionære udstillings- og forskningsprojekt, skabt i samarbejde med ekstern kurator Irene Campolmi, bringer stærke kræfter sammen fra flere dele af kunstens og videnskabens verden.

 

Yet, it moves! er et visionært forskningsprojekt og en offentlig kunstudstilling, som undersøger de indbyrdes forbundne bevægelser fra et mikro- til et makrokosmisk niveau. Fra maj til september 2023 udfoldes projektet gennem en række decentrale kunstinstallationer, som vises på forskellige lokationer rundt i København og giver borgere mulighed for at møde samtidskunsten på nye måder, der hvor de færdes i dagligdagen. Irene Campolmi, kurator og forsker, Marie Nipper, CCs direktør samt Jannie Haagemann, udstillingschef på CC, er ansvarlige for konceptudvikling og kuratering af Yet, it moves!

 

Udstillingen realiseres i samarbejde med fire videnskabelige forskningspartnere, DARK, Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet, Arts at CERN i Genève, Interacting Minds Centre ved Aarhus Universitet samt Performance Studies, University of California, Davis, ModLab (Digital Humanities Laboratory).

 

Med prisen følger generøst 5 mio. kr., og CC kan nu begynde arbejdet på at skabe fremtidens udstillingsformat, der bringer fagligheder fra kunstens og videnskabens verden i spil og udfolder sig i direkte dialog med Københavns borgere i deres daglige bevægelse gennem byen. Centrale steder i byen vil man kunne møde spektakulær samtidskunst skabt af Ryoji Ikeda, Precious Okoyomon, Black Quantum Futurism, Jenna Sutela, Cecilia Bengolea, Jakob Kudsk Steensen, Nora Turato, Helene Nymann m.fl., som annonceres senere. Gennem video, performance og kunstinstallationer undersøger udstillingen bevægelse som allestedsnærværende fænomen og gør os bevidste om de mange og komplekse mønstre af bevægelse, vi alle er en del af.

 

CCs direktør Marie Nipper udtaler

“Vi er meget stolte over, at så ung en kunstinstitution som CC får tildelt en stor visionspris. Som institution søger vi konstant at kigge fremad, udvide forståelsen af, hvilken rolle kunsten og kunstinstitutionen kan spille i samfundet og sammen med kunstnerne undersøge nye måder at skabe, præsentere og opleve kunst på. Og Yet, it moves! handler om netop det; at skabe fremtidens udstillinger.”

 

Juryens motivation

”Yet, it moves! er vinder af Udstillingsprisen Vision 2021. Med en stor vision om at lade kunstværker indtage syv centrale lokaliteter i Københavns byrum vil temaet om bevægelse, som et på én gang grundlæggende og hyperaktuelt og komplekst emne, blive præsenteret for et bredt publikum.

En af udstillingsideens forcer er, at den potentielt kan give byens brugere en oplevelse af kunstværkerne ved at bevæge sig med dem. Det giver stærke nye visuelle indgange til at opleve sammenhænge, der ellers kun diskuteres teoretisk.

På udvalgte lokaliteter i København er der ideer om at bygge platforme og oplevelsessteder for præsentationen af skærmbaserede værker, performances og andre kunstneriske manifestationer, der kan give oplevelsen af bevægelsen i os, omkring os og over os”, skriver juryen i sin motivation af Copenhagen Contemporary som vinder.

 

Om udstillingen: Yet, it moves!

Bevægelse – et aspekt af livet som ofte tages for givet – er måden, hvorpå alle livsformer i universet kan gendanne sig selv. For flere århundreder siden, efter at være blevet tvunget af inkvisitionen til at benægte det heliocentriske verdensbillede og afsværge sin teori om Jordens rotation, plæderede Galileo Galilei modigt, til sit eget forsvar, at ”yet, it moves!” (den bevæger sig dog!). Hans udsagn refererede selvsagt til en grundlæggende sandhed, som vi er begyndt at reflektere over under pandemien: Uanset hvad mennesker gør, bevæger universet sig rundt om og over os og berører således indirekte vores indre – hvad enten vi anerkender det eller ej.
Livet er blevet ved med at bevæge sig, naturen er blevet ved med at udvikle sig, dag og nat veksler fortsat, planeter kredser fremdeles i deres baner, og stjerner brænder stadigvæk i universet, og alt sammen beviser for enhver, at selvom menneskene standser, står universet rundt om dem ikke stille: Yet, it moves!

 

Udstillingsprojektet er opdelt i tre hovedfokusområder, som beskæftiger sig med at undersøge bevægelse over os, i os og omkring os. Projektets banebrydende vision, dets forløb og kunstneriske produkt består i at bringe de overlappende interessesfærer mellem kunstnerne og de videnskabelige partnere i spil og således sætte gang i ny forskning ved at udveksle forskellige perspektiver og udforske veje, der kombinerer de forskellige metoder og synsvinkler – og gøre frugterne af disse fælles eksperimenter tilgængelige for et bredt publikum.

Ved at engagere sig i de offentlige rum og deres brugere ønsker CC at gøre folk bevidste om de mikro- og makrobevægelser, der driver livet på Jorden og i universet. Bevidsthed om, hvordan bevægelse manifesterer sig, og hvordan dens retninger, udtryk og former skaber rummet omkring os, er et simpelt og dog væsentligt skridt for at kunne anerkende, at menneskets bevægelser også kan forandres afhængig af omstændighederne. Af denne grund relaterer bevægelse også til en potentielt undergravende energi, som kræver handling, modstand og forandring.

 

Irene Campolmi, co-kurator på projektet tilføjer

”Kunst og videnskab arbejder ud fra forskellige metoder, men med det samme mål om at skabe nye perspektiver på verden og undersøge, hvordan mennesker forholder sig til den. Dette visionære projekt gentænker principperne for kuratorisk praksis: Snarere end at udstille noget vil det skabe nye betingelser og en ny metode for videnskabelig og kunstnerisk forskning. Bevægelse er af altafgørende betydning, for at liv kan blive ved med at gendannes – for evigt!”

Kunstnere

Ryoji Ikeda, Precious Okoyomon, Black Quantum Futurism, Jenna Sutela, Cecilia Bengolea, Jakob Kudsk Steensen, Nora Turato, Helene Nymann m.fl., som annonceres på et senere tidspunkt.

 

Lokationer

Tætbefærdede byrum, bl.a. metrostationer, Ofelia Plads, Dronning Louises Bro og rundt om søerne.