Yet, it Moves!

12.05.23

– 30.12.23

CC vandt i 2021 Skandinaviens største kunstpris, Bikubenfondens Visionspris, for projektet Yet, It Moves! Det blev præmieret som et visionært udstillingsformat, der forbinder naturvidenskabelig forskning og kunst omkring temaet ’bevægelse’ som fænomen fra mikro- til makrokosmos.

Projektet bliver til gennem et samarbejde mellem en række internationale og danske kunstnere og væsentlige videnskabelige samarbejdspartnere, og resultaterne vil folde sig ud gennem kunstinstallationer i det offentlige rum i København samt i tre af CCs udstillingshaller i sommeren og efteråret 2023.

Yet, It Moves! er således både et udstillings- og et forskningsprojekt, der undersøger bevægelse – over os, omkring os og inden i os.

Gennem et bredt kunstnerisk program undersøger Yet, It Moves! bevægelse som et allestedsnærværende fænomen og peger på de mange komplekse mønstre af bevægelse, vi alle er en del af. Bevægelse er en grundlæggende forudsætning for enhver livsform i universet. Uanset om det er galakser eller planeter i bevægelse omkring solen, partikler i atmosfæren eller livsformer på Jorden, er alt i universet i bevægelse, og alle dele er forbundne. Det er nemt at glemme, hvordan vores egne daglige bevægelser er indskrevet i større sammenhænge af bevægelse, samtidig med at vores kropslige bevægelser gennem tid og rum sætter spor og er med til at forme verden omkring os.

Titlen på projektet refererer til historien om den modige Galileo Galilei, der af den katolske kirke blev tvunget til at benægte, at Jorden bevæger sig om solen og dermed ikke er universets centrum – og som forsvarede sin teori med ordene: “Og alligevel bevæger den sig!” Hans udtalelse henviste til en i dag anerkendt sandhed, nemlig den, at uanset hvad vi mennesker gør, bevæger Jorden sig som en del af universets større bevægelse, hvilket påvirker både os og den verden, vi hver dag bevæger os i.

 

Værker i samarbejde med Cecilia Bengolea, Nora Turato, Ryoji Ikeda, Black Quantum Futurism m.fl.

 

Yet, It Moves! realiseres i samarbejde med fire videnskabelige forskningsinstitutioner og breder sig over forskningsfelter som astro- og kvantefysik, hjerne- og kognitionsforskning, antropologi, teknologi- og performancestudier. Forskningspartnerne er: DARK, Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet, Arts at CERN i Genève, Interacting Minds Centre på Aarhus Universitet samt ModLab (Digital Humanities Laboratory) ved Performance Studies, University of California.

Forskere fra samarbejdsinstitutionerne forbindes med de inviterede kunstnere i besøgs- og arbejdsophold, der finder sted i løbet af 2022. Disse samarbejder og deres evne til at udvikle nye værktøjer til formidling af videnskabelige opdagelser – igennem kunstinstallationer, performances og nytænkende offentlige programmer, der kan nå et bredt publikum er grundlæggende for Yet, It Moves!

Vi undersøger bevægelser, der vedrører forskellige områder af fysikken, fra kvante- til astrofysik gennem kunstværker og installationer, der bruger lys og lyd som et middel til at tænke på komplekse fænomener som sorte huller, stjernedannelse, tyngdebølger, universets udvidelse på makroskala samt atomeksplosioner, partiklers interaktion på mikroskala. Samtidig udforsker vi de menneskelige kropslige bevægelsesmønstre, hvordan de forbinder sig med universets cykliske rytmer, og hvordan hver bevægelse, vi laver, efterligner andres bevægelser.

 

Bevægelse er et aspekt af livet, der ofte tages for givet – den måde enhver livsform i universet selvregenererer. Selvom vi måske ikke altid er opmærksomme på det, udvikler alt sig i nye former hele tiden – alt i universet er i bevægelse, og alle dele er indbyrdes forbundne.

I løbet af sommeren og efteråret 2023 vil folk, der går, cykler, pendler eller kører rundt i København, møde kunstinstallationer, der afspejler, behandler eller udfordrer bevægelse som et koncept og et fænomen, der eksisterer på mikro- og makroskalaer.

Yet, It Moves! er konceptualiseret og kurateret i samarbejde med den eksterne kurator Irene Campolmi.

OPEN CALL

Copenhagen Contemporary udskriver et Open Call for kunstneriske og arkitektoniske projekter, der undersøger bevægelse over os, i os og omkring os.

Læs mere her.

 

DE DELTAGENDE KUNSTNERE ER

Cecilia Bengolea, Jenna Sutela, Jakob Kudsk Steensen, Nora Turato, Helene Nymann, Ryoji Ikeda og Black Quantum Futurism. Flere kunstnere offentliggøres løbende.

 

FORSKNINGSPARTNERNE ER

Arts at CERN

Arts at CERN er et kunstprogram hos CERN i Genève, der blev skabt i 2012 for at fremme dialogen mellem kunst og fysik. Kunstnere på tværs af alle kreative discipliner inviteres til at opleve den måde, hvorpå de store spørgsmål om vores univers bliver undersøgt af den grundlæggende videnskab. Deres mål er at inspirere til betydelige udvekslinger mellem kunst og fysik samt at tage del i et internationalt kulturelt fællesskab, der ønsker at blive forbundet med CERN.

ModLab

UC Davis ModLab er et eksperimentalt laboratorium for forskning i nye medier og teknologi såvel som digital humaniora. Laboratoriet tilbyder et dynamisk eksperimentelt miljø for postdisciplinære forskningsformer, herunder spil, improvisation, kollaborativ virtual reality og eksperimentale projekter inden for videnskab og kunst. UC Davis Performance Studies Ph.d.-program fokuserer på kritisk interdisciplinær performancebaseret videnskab og praksis i form af forskning blandt kunstnere, som befinder sig midt i deres karriere.

DARK

Dark Cosmology Centre blev etableret af Danmarks Grundforskningsfond og åbnede 1. september 2005 i Rockerfeller-bygningen på Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet, og blev oprindeligt finansieret af fonden i en periode på ti år (2005-2015).

DARK modtager i dag fortsat støtte fra en række forskellige kilder, herunder Villum Fonden, Den Europæiske Union/Europa-Kommissionen, Nordforsk, Carlsbergfondet samt Uddannelses- og Forskningsministeriet.

DARK udgør den kosmologiske forskningsgruppe på Niels Bohr Instituttet (NBI), hvilket betyder, at flere af medarbejderne på DARK er faste fakultetsmedlemmer på NBI, som samarbejder om astrofysikuddannelsen på bachelor- og kandidatniveau og samtidig bidrager til NBI’s overordnede undervisnings- og forskningsmål.

DARK-teamet består i øjeblikket af 30 forskningsmedarbejdere, 11 Ph.d.-studerende og en række kandidatstuderende.

Interacting Minds Centre for studier i Kognition, Kommunikation og Valg

Specifikke evner til at interagere er nøglen til at være menneske. Interaktioner påvirker vores kroppe, vores sind, vores hjerner og den verden, vi lever i. Vi er dog kun lige begyndt at forstå selv de mest grundlæggende mekanismer. En vellykket interaktion er afgørende for samarbejde, koordinering og læring. Når dette ikke lykkes, opstår der forvirring og en lang række konflikter. Ved mange kliniske lidelser kan interaktioner, der ellers synes at være automatiske, i stedet være vanskelige eller direkte umulige.

Interacting Minds Centre (IMC) er et tværdisciplinært forskningscenter for studier i menneskelig interaktion. Centret inddrager forskere fra humaniora, samfundsvidenskab, de kognitive videnskaber, biologi og klinisk forskning. Dette felt er vigtigt, fordi mennesker gennem interaktivitet konstruerer verdener, der på én gang er fysiske, økonomiske, symbolske og normative. Derfor studerer IMC samspillet mellem tre beslægtede emner: kognition, kommunikation og valg. Ved at sammenbringe disse områder for at bygge bro over emner, der er relateret til menneskelig interaktion, gør det IMC til et enestående forsknings- og undersøgelsescenter