12.5 - 30.12.23

Yet, It Moves!

Udstillingen

Oplev det spektakulære møde mellem kunst og videnskab i CCs store nye udstilling Yet, It Moves!. Det banebrydende forsknings- og udstillingsprojekt viser værker på CC og i det københavnske byrum skabt af en perlerække af danske og internationale kunstnere, der undersøger universets eneste konstant: bevægelse!

Igennem to år har særligt udvalgte kunstnere sammen med nogle af verdens mest prominente forskningsinstitutioner udviklet værker, der udfolder temaet bevægelse som allestedsnærværende fænomen og gør os bevidste om de mange og komplekse mønstre, vi alle er en del af.

Intet står stille. Selv de ting, vi ser som uforanderlige, er i konstant bevægelse – inden i os, omkring os og over os. Bevægelse er en grundpræmis for alt i universet fra de allermindste atomare partikler, over menneskekroppens bevægelser til stjernehimlens makrokosmos. Den kunstneriske fortolkning af den glimtvise erkendelse af dette større hele i bevægelse kan du nu opleve i en stjernerække af værker, der sætter billeder på komplekse fænomener som sorte huller, stjernedannelse, tyngdebølger, universets udvidelse på makroskala til menneskekroppens bevægelsesmønstre til atomeksplosioner og partiklers interaktion på mikroskala.

Udstillingen gennemføres i samarbejde med:

Audemars Piguet Contemporary
Performa, NYC
Bloom Festival
Clear Channel
Områdefornyelsen ved Skjolds Plads
HAM Helsinki Art Museum/Helsinki Biennial 2023
Almine Rech Gallery
EER, Experimenting, Experiencing, and Reflecting

De deltagende kunstnere

Udstillingens kunstnere er Ryoji Ikeda, Jakob Kudsk Steensen, Jenna Sutela, Ligia Bouton, Helene Nymann, Nina Nowak, Jens Settergren, Black Quantum Futurism, Cecilia Bengolea og Cecilie Waagner Falkenstrøm.

De har siden 2021 været i dialog med forskere fra udstillingens fire videnskabelige forskningspartnere: DARK på Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet, Arts at CERN i Genève, Interacting Minds Centre ved Aarhus Universitet og ModLab (Digital Humanities Laboratory) ved University of California i Davis.

Dette møde har resulteret i værker, hvis perspektiver breder sig over forskningsfelter som astro- og kvantefysik, hjerne- og kognitionsforskning, antropologi og teknologi- og performancestudier.

I CCs største udstillingshal vil den verdensberømte japanske kunstner og komponist Ryoji Ikeda vise sin monumentale værktrilogi dataverse for første gang i Skandinavien. I tre gigantiske videoprojektioner komponerer han en sanseeksplosion af billeder og lyd ved at sample open source-data, der udforsker bevægelse, fra videnskabelige institutioner som CERN, NASA og Human Genome Project. Den store audiovisuelle installation skildrer således tre verdener: naturens mikroskopiske verden, som er usynlig for vores menneskelige øjne; atomer, molekyler, DNA og celler. Den menneskelige verden, vi lever i på Jorden med vores hjerne og krop, andre organismer, byer, klimaer, internet, flytrafik, satellitter. Og endelig den makroskopiske verden – fra vores jord til solsystemet, galakser, det observerbare univers og potentielle multiverser.

Det kan være svimlende at tænke på, at alt liv stammer fra samme punkt i universets tidligste begyndelse, og at alle dele er sammenkoblet gennem bevægelse. Eksplosioner af grundstoffer finder konstant sted i universet, når de største stjerner eksploderer og skaber de tunge grundstoffer og partikler, som vi og alting omkring os er skabt af.

Den finske kunstner Jenna Sutela giver med værket Pond Brain både en sanselig oplevelse og et billede på den menneskelige hjerne som en dam fuld af processer og kommunikerende forbindelser, akkompagneret af et lydbillede af bearbejdede optagelser af Mælkevejens kosmiske bevægelser. Værket forbinder således det menneskelige med kosmos.

Gennem 3D-animationer, VR, AR, lyd og omsluttende installationer skaber den anerkendte danske kunstner Jakob Kudsk Steensen poetiske fortolkninger af oversete naturfænomener – ofte i samarbejde med biologer, komponister og forfattere. Kudsk Steensens store installation til Yet, It Moves! tager udgangspunkt i hans interesse for tid, vådområder og vandets tilstand – fra væske til krystal. Værket nærstuderer livets komplekse former inde i en gletsjer i Schweiz, og registerer poetisk naturens langsomme bevægelse i de sjældne og unikke isformationer og deres nuværende tilbagegang.

Titlen på projektet refererer til historien om den modige Galileo Galilei, der af den katolske kirke blev tvunget til at benægte, at Jorden bevæger sig om solen og dermed ikke er universets centrum – og som forsvarede sin teori med ordene: ”Og alligevel bevæger den sig!” Hans udtalelse henviste til en i dag anerkendt sandhed, nemlig den, at uanset hvad vi mennesker gør, bevæger Jorden sig som en del af universets større bevægelse, hvilket påvirker både os og den verden, vi hver dag bevæger os i.

Yet, It Moves! er kurateret i samarbejde med ekstern kurator Irene Campolmi.

Yet, It Moves! i byrummet

Igennem udstillingsperioden vil der blive præsenteret nye kunstværker, performances og samtaler, der udfolder nye aspekter af bevægelse og rækker ud over kunstcentrets mure og ud i byrummet, hvor Københavns borgere bevæger sig rundt hver dag.

Den 17. august præsenterer CC fire store kunstinstallationer i det københavnske byrum af kunstnerne Jens Settergren, Cecilia Bengolea, Cecilia Waagner Falkenstrøm og Black Quantum Futurism på Refshaleøen, BLOX Havnepassage, Sifs Plads og ved Søpavillonen, Peblingesøen. Kunstnernes fortolkninger af de mange komplekse bevægelsesmønstre vi er en del af, giver os værker om fænomener som eksploderende stjerner, tiden som en rumlig dimension – og visuelle fortolkninger af vores omgivelser, der til stadighed er i bevægelse. Læs mere om værkerne her.

Forskningspartnerne

Arts at CERN
Arts at CERN er et kunstprogram hos CERN i Genève, der blev skabt i 2012 for at fremme dialogen mellem kunst og fysik. Kunstnere på tværs af alle kreative discipliner inviteres til at opleve den måde, hvorpå de store spørgsmål om vores univers bliver undersøgt af den grundlæggende videnskab. Deres mål er at inspirere til betydelige udvekslinger mellem kunst og fysik samt at tage del i et internationalt kulturelt fællesskab, der ønsker at blive forbundet med CERN.

ModLab
UC Davis ModLab er et eksperimentalt laboratorium for forskning i nye medier og teknologi såvel som digital humaniora. Laboratoriet tilbyder et dynamisk eksperimentelt miljø for postdisciplinære forskningsformer, herunder spil, improvisation, kollaborativ virtual reality og eksperimentale projekter inden for videnskab og kunst. UC Davis Performance Studies Ph.d.-program fokuserer på kritisk interdisciplinær performancebaseret videnskab og praksis i form af forskning blandt kunstnere, som befinder sig midt i deres karriere.

DARK
Dark Cosmology Centre blev etableret af Danmarks Grundforskningsfond og åbnede 1. september 2005 i Rockerfeller-bygningen på Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet, og blev oprindeligt finansieret af fonden i en periode på ti år (2005-2015).
DARK modtager i dag fortsat støtte fra en række forskellige kilder, herunder Villum Fonden, Den Europæiske Union/Europa-Kommissionen, Nordforsk, Carlsbergfondet samt Uddannelses- og Forskningsministeriet.
DARK udgør den kosmologiske forskningsgruppe på Niels Bohr Instituttet (NBI), hvilket betyder, at flere af medarbejderne på DARK er faste fakultetsmedlemmer på NBI, som samarbejder om astrofysikuddannelsen på bachelor- og kandidatniveau og samtidig bidrager til NBI’s overordnede undervisnings- og forskningsmål. DARK-teamet består i øjeblikket af 30 forskningsmedarbejdere, 11 Ph.d.-studerende og en række kandidatstuderende.

Interacting Minds Centre for studier i Kognition, Kommunikation og Valg
Specifikke evner til at interagere er nøglen til at være menneske. Interaktioner påvirker vores kroppe, vores sind, vores hjerner og den verden, vi lever i. Vi er dog kun lige begyndt at forstå selv de mest grundlæggende mekanismer. En vellykket interaktion er afgørende for samarbejde, koordinering og læring. Når dette ikke lykkes, opstår der forvirring og en lang række konflikter. Ved mange kliniske lidelser kan interaktioner, der ellers synes at være automatiske, i stedet være vanskelige eller direkte umulige.
Interacting Minds Centre (IMC) er et tværdisciplinært forskningscenter for studier i menneskelig interaktion. Centret inddrager forskere fra humaniora, samfundsvidenskab, de kognitive videnskaber, biologi og klinisk forskning. Dette felt er vigtigt, fordi mennesker gennem interaktivitet konstruerer verdener, der på én gang er fysiske, økonomiske, symbolske og normative. Derfor studerer IMC samspillet mellem tre beslægtede emner: kognition, kommunikation og valg. Ved at sammenbringe disse områder for at bygge bro over emner, der er relateret til menneskelig interaktion, gør det IMC til et enestående forsknings- og undersøgelsescenter.

Støttet af

Bikubenfonden – Udstillingsprisen Vision
Det Obelske Familiefond
Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C. Jacobsen
Statens Kunstfond
Frame Finland
Goethe-Institut Dänemark
The Embassy of the United States of America in Denmark
Københavns Kommune – Kultur- og Fritidsudvalget
William Demant Fonden
Koda Kultur

Show all

Det sker

De næste 7 dage på Copenhagen Contemporary