Open Call

Collide Copenhagen 2023

CERN, Europas forskningscenter for kerne- og partikelfysik i Genève, og Copenhagen Contemporary (CC) er stolte over samarbejdet omkring legatet Collide Residency Award. Collide blev etableret i 2012 og er et internationalt residency-legat, der sammenkobler kunst og videnskab i et kollektivt samspil med førende europæiske kulturinstitutioner.

Arts at CERN, forskningscentrets kunstprogram, fremmer meningsfyldt udveksling mellem kunst og videnskab. CERN byder kunstnere fra alle kunstneriske discipliner velkommen, så de kan opleve den måde, hvorpå grundforskningen tackler universets største spørgsmål.

Copenhagen Contemporary er Københavns internationale kunstcenter, der viser installationskunst skabt af såvel etablerede kunstnere som nye, fremadstormende talenter. CC skaber samarbejdspartnerskaber og arrangerer events med forskellige partnere på tværs af kulturelle genrer både lokalt og internationalt.

Collide Copenhagen Residency Award er CERN og Copenhagen Contemporarys nye samarbejdsramme, der har til formål at støtte kunstnerisk forskning inden for kunst, videnskab og teknologi. Inden for denne unikke samarbejdsramme afvikles Collide årligt over en treårig periode (2023-2025).

 

Open Call

Collide er et årligt tilbagevendende residency-program for kunstnere, der har en særlig interesse for videnskab og teknologi, og som er stærkt motiverede for at gå i dialog med videnskabsfolk og ingeniører fra forskellige fagområder. Målet er at invitere kunstnere til at fordybe sig i forskningscentrets fællesskaber og indgå i en tæt dialog med videnskabsfolk, ingeniører og personale på CERN i Genève og i Copenhagen Contemporary’s (CCs) regi, i København.

I forbindelse med den første udgave og de følgende årlige indkaldelser opfordrer Arts at CERN og CC kunstnere til at reflektere over videnskabens og forskningens indvirkning på den moderne kultur. Forslag, der forholder sig til avancerede teknologier og nye videnskabelige modellers rolle som vigtige temaer i samfundet, er velkomne. Collide efterlyser især kunstneriske forslag, der behandler emner som f.eks. kunstig intelligens, modellering og analyse af enorme datasæt, fremkomsten af kvanteteknologier og tolkningen af disse ud fra filosofiske og etiske perspektiver.

De kunstnere, der udvælges til programmet i 2023-2025, vil blive indbudt til at deltage i en ambitiøs udstilling på CC i 2025, der undersøger teknologiens indvirkning på mennesket.

Kunstnere fra alle verdens lande er velkomne til at indsende en ansøgning med forslag til et projekt, der kombinerer forskning og produktion af et nyt værk, som skal udvikles i løbet af et to måneders ophold. Residency-opholdet vil være delt i to perioder, den første måned på CERN og den anden måned i København. Projektet vil omfatte en forskningsperiode begge steder og en efterfølgende udviklingsfase, hvor et nyt kunstværk defineres og produceres med kuratorisk støtte fra de to kuratorhold i Genève og København.

 

Hvem kan søge og ansøgningskriterier

Collides indkaldelse af ansøgninger i 2023 er åben for:

• Kunstnere over 18 fra alle verdens lande.
• Kunstnere med et overbevisende værkkorpus og mindst 5 års professionel kunstnerisk erfaring.
• Kunstnere, eller deres samarbejdspartnere i tilfælde af en kollektiv ansøgning, kan ikke optræde som ansøger på mere end ét projektforslag pr. år.

Collide opfordrer især kunstnere, der er interesseret i de ovenfor beskrevne idéer, og som opfylder et af følgende kriterier, til at deltage:

• Kunstnere, der er interesserede i den kulturelle betydning af videnskabelig forskning og teknologi.
• Kunstnere, der er interesserede i at udvide deres forbindelse med den videnskabelige verden og indgå i dialog med videnskabsfolk, ingeniører og personale på CERN og på CC.
•  Kunstnere, hvis værker beskæftiger sig med konsekvenserne af avancerede teknologier, især udviklingen inden for kunstig intelligens, modellering og analyse af store datasæt og de fremspirende kvanteteknologier.
• Kunstnere med en dokumenteret evne til at samarbejde og arbejde fleksibelt på tværs af faggrænser.
• Kunstnere med interesse for CERN’s faglige miljø og for samspillet med dets sociale fællesskaber, dets historie og dets narrativer.
• Kunstnere, hvis arbejde og forslag søger at forholde sig til nye modeller for social forskning og de potentielle synergier mellem kunst, videnskab, teknologi og samfund.

 

Betingelser for residency-opholdet

Collide tilbyder den udvalgte kunstner eller den udvalgte kunstnergruppe følgende økonomiske støtte og vilkår:

• Leveomkostninger i to måneder på CERN i Genève og i København.
• Rejse- og indkvarteringsudgifter inden for et fast budget under residency-opholdet på CERN og i København.
• Et produktionsstipendium på 15.000 CHF.
• Hvis der er tale om en kunstnergruppe, vil alle disse omkostninger blive delt mellem medlemmerne. Højst to medlemmer af en gruppe kan være indkvarteret på samme tid som artists-in-residence.

 

Indsendelse af ansøgning

Kunstnere, der ønsker at deltage i Collidesindkaldelse af ansøgninger i 2023, skal indsende et forslag, der opfylder betingelserne for støtteberettigelse og kriterierne i denne indkaldelse i øvrigt.

Du skal indsende din ansøgning på engelsk ved hjælp af online-skemaet.

Ansøgningsskemaet skal indeholde følgende oplysninger:

• Person- og kontaktoplysninger: navn, adresse, nationalitet, fødselsdato, e-mail-adresse og telefonnummer. Hvis en gruppe ansøger, skal et medlem fungere som dets repræsentant.
• Et kunstnerdossier eller en mappe med de mest relevante kunstværker eller kunstneriske projekter, herunder en kort redegørelse og en kunstnerbiografi.
• Projektforslag bestående af: Projektets titel & projektbeskrivelse (højst 1500 ord).

Beskriv det projektforslag, du ønsker at gennemføre under det to måneder lange ophold på CERN og i København. Forslaget bør omfatte en forskningsperiode begge steder og en udviklingsfase efter opholdet med henblik på at definere og producere et nyt kunstværk med kuratorisk støtte fra medarbejderne i Genève og København.

• Motivation for projektet (højst 600 ord): Beskriv din motivation for at ansøge om dette ophold i lyset af din kunstneriske praksis.
• Projektresumé (højst 300 ord).

 

Tidsplan

• Ansøgninger modtages fra den 23. marts til den 8. maj 2023 kl. 23:59 centraleuropæisk tid (GMT+1).
• Offentlig bekendtgørelse af resultaterne af Collides indkaldelse af ansøgninger 2023: senest ved udgangen af juni 2023.
• Residency på CERN: Oktober 2023.
• Residency på Copenhagen Contemporary: November 2023.

 

Udvælgelse og bekendtgørelse

En kunstner eller en kunstnergruppe vil blive udvalgt til opholdet. Udvælgelsen sker på grundlag af kriterierne i denne indkaldelse og en evaluering af det indsendte projektforslag. En jury bestående af kultureksperter og videnskabsfolk samt repræsentanter for hver institution vil gennemgå forslagene. Navnene på jurymedlemmerne vil blive offentliggjort efter indkaldelsen.

Indsendelse af forslag til denne konkurrence indebærer en accept af disse vilkår og betingelser. Juryens afgørelse er endelig og kan ikke ankes.

Juryens afgørelse vil blive offentliggjort på både Arts at CERN’s og CCs hjemmesider og på deres SoMe-kanaler inden udgangen af juni 2023. Kun den/de udvalgte kunstner/e vil blive underrettet pr. e-mail.

Information og yderligere forespørgsler

arts.cern
arts.collide@cern.ch

 

Ansøg her

Kommende events

Tors. 28. Nov.

19:00 - 21:00

Tors. 28. Nov.

19:00 - 21:00

Tors. 22. Aug.

20:45 - 22:00

Tors. 22. Aug.

20:45 - 22:00

Søn. 1. Dec.

11:15 - 13:30

Søn. 1. Dec.

11:15 - 13:30

Søn. 19. Jan.

2025

11:15 - 13:30

Søn. 19. Jan.

2025

11:15 - 13:30

Søn. 29. Sep.

11:15 - 13:30

Søn. 29. Sep.

11:15 - 13:30

Tors. 7. Nov.

09:30 - 11:00

Tors. 7. Nov.

09:30 - 11:00

Tors. 20. Jun.

18:30 - 21:00

Tors. 20. Jun.

18:30 - 21:00

Lør. 26. Okt.

09:30 - 11:00

Lør. 26. Okt.

09:30 - 11:00

Tors. 13. Jun.

16:00 - 23:00

Tors. 13. Jun.

16:00 - 23:00

Søn. 16. Jun.

12:45 - 13:45

Søn. 16. Jun.

12:45 - 13:45

Tors. 23. Maj.

15:50 - 19:00

Tors. 23. Maj.

15:50 - 19:00

Ons. 8. Maj.

16:00 - 20:00

Ons. 8. Maj.

16:00 - 20:00

Ons. 8. Maj.

16:00 - 18:00

Ons. 8. Maj.

16:00 - 18:00

Lør. 27. Apr.

11:00 - 18:00

Lør. 27. Apr.

11:00 - 18:00

Søn. 28. Apr.

11:15 - 13:30

Søn. 28. Apr.

11:15 - 13:30

Tors. 14. Nov.

17:15 - 18:30

Tors. 14. Nov.

17:15 - 18:30

Ons. 12. Jun.

15:00 - 18:00

Ons. 12. Jun.

15:00 - 18:00

Søn. 16. Jun.

11:15 - 12:30

Søn. 16. Jun.

11:15 - 12:30

Tors. 28. Nov.

18:00 - 21:00

Tors. 28. Nov.

18:00 - 21:00