Martin Erik Andersen, 'Nut -The Nightskyand The Astralpool (the Obelisk, the Guillotine)' (2015). Courtesy of the artist and Galleri Susanne Ottesen. Installation view at Copenhagen Contemporary 2016. Photo: Martin Marinov

Ex Situ

Samples of Lifeforms

01.09.17

– 26.11.17

A Kassen
Martin Erik Andersen
Alan Bogana
Tacita Dean
Roni Horn
Lauren Huret
Dominique Koch
Lena Maria Thüring
Keith Tyson
Hannah Weinberger
Pedro Wirz

Ex Situ var en international gruppeudstilling med kunstnere og værker, der beskæftiger sig med de konstant skiftende livsbetingelser for forskellige former for liv på planeten Jorden i dag.

I en tid med stadigt hastigere forandringer i de globale økosystemer mister og forlader mange mennesker og dyr deres naturlige levesteder. Udstillingen afspejlede denne uregerlige tilstand præget af migrerende arter, der forsøger at tilpasse sig en ny verden, hvor natur, kultur og teknologi er uløseligt sammenvævede.
Udtrykket ‘ex situ’ betyder ‘off-site’, forflyttet fra et sted til et andet. Begrebet bruges af biologer om bevaring af dyr og planter i menneskeskabte miljøer. Udstillingen søgte at gentænke kunstcenteret CC, der er en postindustriel kasse, ikke ulig en stor tank, ved vandet i Københavns havn. Under udstillingen antog stedet karakter af et akvarium eller, i bredere forstand, et såkaldt vivarium, dvs. et kunstigt genskabt miljø for liv både under og over vandoverfladen.

I udstillingen indgik helt nye samt eksisterende installationer i stor skala i samspil med mindre, mere intime værker. Nogle af bidragene granskede forskellige livsformer såsom vandmænds livscyklus eller mandskabets arbejdsrutiner på et fragtskib. Andre værker beskæftigede sig med betingelser for livets opretholdelse såsom jord og ikke mindst vand i en tid, hvor vandreserver udtømmes, verdenshavene forsures, vandstanden stiger, og masseudryddelse truer og tvinger mennesker og andre arter på flugt. Værkerne i Ex Situ præsenterede med andre ord en række betingelser og former for liv, som beskueren kunne betragte ligesom et akvarium – blot befandt vi os ikke længere uden for, men inden i det.

Udstillingen var et resultat af et kultursamarbejde mellem Basel by, den schweiziske ambassadør i Danmark, CHART og Copenhagen Contemporary.

Fire kuratorer – Alice Wilke og Claire Hoffmann (Basel) samt Jannie Haagemann og Toke Lykkeberg (København) – samarbejdede om udstillingen, der bl.a. bestod af værker af talentfulde og lovende kunstnere fra Schweiz og Skandinavien.

Alan Bogana, Crystal Fire (2015). Triple synched video, 1 min loop. Courtesy of the artist. Installation view at Copenhagen Contemporary 2016. Photo: Martin Marinov

Roni Horn, Untitled #1, (1998). Iris printed photograph on Somerset satin paper. 55,9 x55,9 cm. each. Courtesy of the artist

Lena Maria Thüring, Gardien de la paix(GPX) (2011). HD Video, single channel, aspect ratio 16:9, colour, sound, 18 min. 47 sec. French & English subtitles. Video still. Courtesy of the artist

Lauren Huret, Deep Blue Dream (swampversion), (2015/2016). Video, HD, Pal, 1920 x1080 px/p, loop of 26 min. Courtesy of the artist. Photo credit: Hunter Longe