Forandring sammen med børn, unge og voksne fra alle dele af samfundet.

CC Community

CC Fællesskaber er en række kunstprojekter, der skaber forandring sammen med børn, unge og voksne fra alle dele af samfundet. Vi laver nye forbindelser på tværs af kulturer, områder og brancher, der bliver til helt konkrete initiativer som workshops, ungekorps, klubber.

Vores metode er udviklende og undersøgende, og CC Fællesskaber er drevet af nysgerrighed og ønsket om at udveksle erfaringer og knowhow og opdyrke relationer med udgangspunkt i kunsten. Vi stræber mod konstant at invitere og engagere nye samarbejdspartnere.

Du kan læse om alle vores samarbejder her på siden.

Fra Usynlige Stier til Områdefornyelsen Skjolds Plads

CC var i årene 2019-2022 partner i Usynlige Stier, et projekt, der fik støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje til kunst og kultur i udsatte boligområder.
Projektet fandt sted i Sigynsgadekvarteret i København, og deltagere i projektet var ejerforening, andelsforening, boligforeningerne VIBO og Bo-Vita, kunstnere, beboere og CC. Helt tilbage fra 2018 har CC samarbejdet med Helhedsplanen i området.

I projektet var kunsten omdrejningspunktet for at indfri projektets mål om øget tryghed og nye fællesskaber på tværs af aldersgrupper, social, kulturel og religiøs baggrund. Beboere og kunstnere samarbejdede om anderledes måder at lave kunst sammen på gennem kunstnerisk mesterlære, samskabelse, kunstture, workshops og deltagelse i Kunstklubben, der var besluttende om valg af kunstnere og projekter. Flere end 10 professionelle billedkunstnere deltog. CC havde plads i styregruppen, metodegruppen og Kunstklubben.
Kunstklubbens medlemmer var alle bosat i området omkring Krakas Plads. Alle – børn, unge, voksne – kunne være medlemmer. Vi mødtes for at opleve, diskutere og skabe kunst sammen, og klubben havde også formelle opgaver, der gik ud på at beslutte, hvilke kunstnere der skal udvikle værker og aktiviteter i området.

Kunstcontainer og andre værker

Som en del af projektet etablerede CC i samarbejde med beboere, kunstnere og Helhedsplanen Vores Kvarter en Kunstcontainer på Krakas Plads, og en række andre midlertidige kunstværker blev skabt i området – bl.a. en kunsthave.

Kunstklubben fortsætter arbejdet med at drive kunstværker og steder, og nu fortsætter arbejdet med kunsten som metode til forandring gennem et samarbejde mellem CC og Områdefornyelsen Skjolds Plads.

CC håber også at kunne fortsætte det tætte samarbejde med boligområdet på mange forskellige måder bl.a. med fritidsjobbere fra området, busture med besøg på CC og Familieuger om sommeren.

Kunstdemokraterne

Kunstdemokraterne er et fællesskab for unge mellem 15-25 år, der arbejder med kunst, politik, aktivisme og demokrati gennem forskellige aktiviteter, events, workshops og samarbejder.

Kunstdemokraterne har skabt et rum, hvor samtaler, overvejelser og inspiration omsættes til handlinger og fysiske former, og gruppens arbejde fører ofte til konkrete initiativer, der involverer andre unge. Med kunsten som omdrejningspunkt er Kunstdemokraterne en stemme i samfundet.

Gruppen har skabt et værk til Ungdommens Folkemøde, besøgt Sjælsmark Udrejsecenter, arbejdet sammen med Ungdomsøen, arrangeret bannerworkshop som en del af konceptet ”Statement Studio”, står bag plakatkampagnen ”Lyt Højere” i København og meget mere.

Alle unge kan være med. Vil du?

Kunsten er rammen for Kunstdemokraternes arbejde, men man behøver slet ikke være kunstner for at være med. Idéerne fra deltagerne sætter dagsordenen. Kunstdemokraterne mødes hver anden torsdag i gruppens værksted på CC – de spiser sammen, arbejder i værkstedet og videreudvikler projekter. Er du interesseret i at vide mere, så følg med i Facebookgruppen, kom til det næste torsdagsmøde eller kontakt Emma Sofie Jensen på emma@cphco.org.

Kunstdemokraterne er støttet af Roskilde Fonden.

Kunstdemokraterne x SUMH

I 2022 inviterede Kunstdemokraterne og Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) til et interaktivt kunsteksperiment, der satte fokus på og udforskede begrebet TOLERANCE. Projektet sluttede af med en udstilling på CC om TOLERANCE som kulminationen på et års samarbejde mellem Kunstdemokraterne og SUMH.

Flere af værkerne i udstillingen er blevet til i samarbejde med deltagere på Folkemødet på Bornholm og Ungdommens Folkemøde i Valby. Deltagerne har bidraget med deres tanker om, hvad tolerance er, og hvad tolerance betyder lige nu.

Projektet om TOLERANCE er en del af et toårigt samarbejde mellem Kunstdemokraterne og SUMH. Hvert år har vi været på Folkemødet på Bornholm, til Ungdommens Folkemødet og afholdt et event på CC i forbindelse med Internationalt Handicapdag d. 3. december.

Tak til Bevica Fonden for at muliggøre samarbejdet.

Torsdagsklubben

Workshops, kunstværker, diskussioner, larm og leg. Når Torsdagsklubben, en fritidsklub for 10-15-årige, der bor i Lundtoftegade på Nørrebro, indtager kunstcentret, er der gang i huset. Klubben har nu sit eget klublokale på CC, og sammen med kunstformidlerne arbejder de med aktiviteter i hele huset og udenfor. Planen er, at deres familier også inviteres.

CC har udviklet fritidstilbuddet sammen med Nørrebrobyggerne, den boligsociale indsats i Lundtoftegade på Nørrebro, og udstillingsstedet Til Vægs. Målet er at udvikle et tilbud om kunstneriske fritidsaktiviteter, der foregår i et fællesskab midt i kunsten for at give de unge muligheden for at opleve kunsten som en vej til styrket kreativitet, glæde og selvværd. På længere sigt kan de unge måske arbejde på CC i fritidsjobs.

Nye Kompetencer er støttet af Sportgoodsfonden.

Interview med Nadia Nadim

I forbindelse med udstillingen Art of Sport, har CC Studio udarbejdet et sportsmagasin. Her har Torsdagsklubben bl.a. bidraget med tegninger og konkurrencer, og så har Huda og Yasmin fra klubben været så heldige at få lov til at interviewe deres store idol fodboldspilleren Nadia Nadim!

Læs deres spørgsmål til hende i interviewet her.