CC STUDIO

For Alle

CC Studio er CCs formidlingscenter. Vi har base på 1. sal med værksteder, udstillingssale og rum til fordybelse, læring og afslapning. Vi inviterer børn, unge og voksne med på omvisninger, workshops og kunstsamtaler, til aktiviteter i værkstedet og til en masse særlige arrangementer i årets løb.

Vi er optaget af at udvikle formidling, som kan inspirere jer til at opleve kunsten i fællesskab og på egen hånd. Kontakt os endelig, hvis I har kommentarer, forslag til samarbejder eller nye aktiviteter.

Omvisninger for børn hver weekend

Hver lørdag og søndag kl. 14 inviterer kunstformidlerne børn og deres voksne med på en børneomvisning i udstillingerne. Turen varer cirka 30 minutter og er gratis at deltage i, når I har betalt entré. Undervejs undersøger vi sammen kunsten gennem snak, leg og aktiviteter.

Anbefalet alder: 4-12 år

Hold børnefødselsdag på CC

Hold fødselsdag med kreative aktiviteter, leg og tur i udstillingerne på CC.

Efter et forløb, hvor kunstformidleren laver aktiviteter sammen med jer, kan I fortsætte fødselsdagen i vores lokale. Medbring selv mad og drikke. I skal sørge for oprydning, og børnene skal være under opsyn af en voksen i den tid, I er på besøg. Vi forventer, at de voksne, som kommer med børnegruppen, deltager og hjælper med det praktiske, således at alle børnene får en god oplevelse. Ekstra voksne skal betale entre.

Vi tilbyder to forskellige formater:

1: Børnefødselsdag med kreativ aktivitet sammen med kunstformidleren (ca. 45 min) + 1 time i lokalet på egen hånd.
Pris: 1000 kr.
Max. 20 børn og 3 deltagende voksne.

2: Børnefødselsdag med børneomvisning (ca. 45 min), kreativ aktivitet (ca. 45 min) + 1 time i lokalet på egen hånd.
Pris: 1750 kr.
Max 20 børn og 3 deltagende voksne.

En fødselsdag på 2 timer kan bookes til lørdag og søndag kl. 11.15–13.15, 12.30–14.30 eller kl. 14.30–16.30.

Ønsker I en fødselsdag på 3 timer, så finder vi sammen det bedste tidspunkt.

Kontakt CC Studio, hvis I har spørgsmål på ccstudio@cphco.org eller på tlf. 2989 8087.

Book fødselsdagen på ccstudio@cphco.org.

Vi glæder os til at tage imod jer!

Hold privat arrangement på CC i weekenden

Afhold dit private arrangement på CC med kunst, kreative aktiviteter og socialt samvær. Oplagt til fødselsdage, familiedage eller andre begivenheder. Vores kunstformidler vil tage jer med rundt i udstillingerne, og derefter kan I tilbringe 1 time i CCs lokale. I skal selv sørge for oprydning. Hvis der deltager børn, skal de være under opsyn af en voksen i den tid, I er på besøg.

Vi tilbyder to forskellige formater:

1: Privat arrangement med 1 time i CCs lokale og en omvisning (ca. 1 time) ved kunstformidleren.
Pris: 1500 kr. Dertil kommer 65 kr. pr. person i entré.
Max. 23 gæster.

2: Privat arrangement med 1 time i CCs lokale, omvisning (ca. 1 time) og kreative aktiviteter (ca. 45 min.).
Pris: 2400 kr. Dertil kommer 65 kr. pr. person i entré.
Max. 23 gæster.

Al forplejning må medbringes med undtagelse af alkohol. Øl og vin kan tilkøbes hos os.

Kontakt CC Studio, hvis I har spørgsmål på ccstudio@cphco.org eller på tlf. 2989 8087.
Book arrangementet på ccstudio@cphco.org.

Vi glæder os til at tage imod jer!

Book en omvisning for børn og voksne

Tag med på en hyggelig, sjov og lærerig rejse for børn og voksne i vores udstillinger. Vores kunstformidler vil fortælle om udstillingerne og introducere jer for lege og kreative aktiviteter undervejs. I kan maksimum være en gruppe på 20 personer.

Målgruppen er børn og voksne, fx familier og vennegrupper.

Fortæl os lidt om, hvem I er, når I booker, så vi kan skræddersy oplevelsen.

Varighed: 1 time

Pris: Entrépris er 65 kr. pr. person over 18 år. Omvisningen koster 600 kr. før kl. 17.00 på hverdage, 700 kr. efter kl. 17.00 på hverdage, og 800 kr. i weekender.

Book en omvisning

Tag med på kunsttur i de aktuelle udstillinger på CC. Uanset om I er en virksomhed, en kunstforening, en familie eller en vennegruppe, så inviterer vi jer med på en særlig oplevelse i kunsten og udstillingshallerne. Omvisningen er for alle, der har lyst til at få en fælles oplevelse af samtidskunst i stor skala. Både jer, der har erfaring med kunst, og jer, der ikke plejer at besøge udstillinger.

Vi tilrettelægger omvisningen med udgangspunkt i jeres ønsker, så fortæl os lidt om, hvem I er, når I booker.

Varighed: 1 time

Målgruppe: Voksne, ældre, firmaer, universiteter mv.

Pris: Entrépris er 65 kr. pr. person over 18 år. Omvisningen koster 600 kr. før kl. 17.00 på hverdage, 700 kr. efter kl. 17.00 på hverdage, 800 kr. i weekender.

Booking

Kontakt CC Studio, hvis I har spørgsmål, forespørgsler om særlige arrangementer eller gerne vil booke en omvisning, en børnefødselsdag eller andre aktiviteter. Vi skræddersyr også gerne særlige aktiviteter til jer.

ccstudio@cphco.org
+45 2989 8087

Annette Skov
Formidlingschef
annette@cphco.org

Karen Bohøj
Kunstformidler
karen@cphco.org

Ditte Meyer Nielsen
Kunstformidler
ditte@cphco.org

Prøv

Snak

Tænk

CC STUDIO

Uddannelse

I CC Studio inviterer vi til legende og lærende fællesskaber med udgangspunkt i kunsten. CC Studio er CCs måde at arbejde med læring og formidling på og løber som forskellige, kreative spor gennem hele kunstcentret.

Grundskolen

Billedanalyse

Emner: Kunsthistorie, billedanalyse

Fag: Dansk, billedkunst, historie

Hvilke metoder og værktøjer kan vi bruge, når vi ser på kunst? Og hvad stiller vi op med samtidskunsten? I dette forløb bevæger vi os rundt i huset til de forskellige udstillinger, åbner værkerne med spørgsmål og aktiviteter og afprøver forskellige måder at analysere kunstværker på.

Vi tilpasser alle vores forløb til det klassetrin, vi får på besøg. Vores formidler vil meget gerne vide, hvis der er noget særligt, I ønsker fokus på.

Værksted: På vores 2-timers forløb vil eleverne få mulighed for at arbejde praktisk og kreativt med billedanalyse i CC Studios værksted.

Samtidskunst

Emner: Samtidskunst, perspektivering, samarbejde, analyse, deltagelse

Fag: Dansk, billedkunst, historie

Hvad er samtidskunst? Hvordan definerer og beskriver vi den? Vi undersøger, analyserer og perspektiverer samtidskunsten på CC og prøver at blive klogere på den tid, vi lever i.

Vi tilpasser alle vores forløb til det klassetrin, vi får på besøg. Vores formidler vil meget gerne vide, hvis der er noget særligt, I ønsker fokus på.

Værksted: På vores 2-timers forløb vil eleverne få mulighed for at arbejde praktisk og kreativt med samtidskunsten i CC Studios værksted.

Performanceopskrifter

Emner: Performancekunst, samtidskunst

Fag: Dansk, billedkunst, drama

Hvad er performancekunst, og hvordan arbejder en performancekunstner? I dette forløb lærer eleverne om kunsten ved selv at skabe den. Vi tager udgangspunkt i det arkiv af performanceopskrifter, som CC har opbygget og kontinuerligt udbygger sammen med internationale kunstnere. Opskrifter på performancekunst kaldes også event scores i kunsthistorien og har været brugt af mange kunstnere som en måde at gøre deres liveværker tilgængelige og uafhængige af tid og rum. Med en performanceopskrift kan alle udføre deres egen performance, når og hvor det passer. I forløbet får eleverne både mulighed for afprøve andres performanceopskrifter og lave deres egne.

Vi tilpasser alle vores forløb til det klassetrin vi får på besøg og vores formidler vil meget gerne vide hvis der er noget I ønsker der skal være et særligt fokus på.

Værksted: På vores 2-timers forløb vil eleverne få mulighed for at arbejde praktisk og kreativt med performancekunst i CC Studios værksted, i udstillingerne og i og uden for bygningen.

Kunst med alle sanser

Emner: Sanser, farver, leg, motorik

Fag: Billedkunst, dansk, Håndværk og design

I dette forløb undersøger vi udstillingerne på CC med alle sanser. Vi bevæger os gennem de forskellige udstillinger, involverer høre-, dufte- og følesansen. Udfordrer kroppen, leger og taler om, hvad vi oplever undervejs. Hvad sker der, når beskueren forvandles til deltager? Og hvordan oplever vi kunsten, når vi i fællesskab er aktive i den og med den?

Værksted: På vores 2-timers forløb vil eleverne få mulighed for at arbejde praktisk og kreativt ved at involvere flere sanser og materialer i CC Studios værksted.

Ungdoms- og voksenuddannelser

Billedanalyse

Emner: Kunsthistorie, billedanalyse

Fag: Dansk, billedkunst, historie

Hvilke metoder og værktøjer kan vi bruge, når vi ser på kunst? Og hvad stiller vi op med samtidskunsten? I dette forløb bevæger vi os rundt i huset til de forskellige udstillinger, åbner værkerne med spørgsmål og aktiviteter og afprøver forskellige måder at analysere kunstværker på.

Vi tilpasser alle vores forløb til det klassetrin, vi får på besøg. Vores formidler vil meget gerne vide, hvis der er noget særligt, I ønsker fokus på.

Værksted: På vores 2-timers forløb vil eleverne få mulighed for at arbejde praktisk og kreativt med billedanalyse i CC Studios værksted.

Samtidskunst

Emner: Samtidskunst, kontekstualisering, perspektivering, samarbejde, analyse, deltagelse

Fag: Dansk, billedkunst, historie

Hvad er samtidskunst? Hvordan definerer og beskriver vi den? Vi undersøger, analyserer og perspektiverer samtidskunsten på CC og prøver at blive klogere på den tid, vi lever i.

Vi tilpasser alle vores forløb til det klassetrin, vi får på besøg. Vores formidler vil meget gerne vide, hvis der er noget særligt, I ønsker fokus på.

Værksted: På vores 2-timers forløb vil eleverne få mulighed for at arbejde praktisk og kreativt med samtidskunsten i CC Studios værksted.

Performanceopskrifter

Emner: Performancekunst, samtidskunst

Fag: Dansk, billedkunst, drama

Hvad er performancekunst, og hvordan arbejder en performancekunstner? I dette forløb lærer eleverne om kunsten ved selv at skabe den. Vi tager udgangspunkt i det arkiv af performanceopskrifter, som CC har opbygget og kontinuerligt udbygger sammen med internationale kunstnere. Opskrifter på performancekunst kaldes også event scores i kunsthistorien og har været brugt af mange kunstnere som en måde at gøre deres liveværker tilgængelige og uafhængige af tid og rum. Med en performanceopskrift kan alle udføre deres egen performance, når og hvor det passer. I forløbet får eleverne både mulighed for afprøve andres performanceopskrifter og lave deres egne.

Vi tilpasser alle vores forløb til det klassetrin vi får på besøg og vores formidler vil meget gerne vide hvis der er noget I ønsker der skal være et særligt fokus på.

Værksted: På vores 2-timers forløb vil eleverne få mulighed for at arbejde praktisk og kreativt med performancekunst i CC Studios værksted, i udstillingerne og i og uden for bygningen.

Kunsten som rum for leg og læring

Emner: Kunstformidling, dialogisk undervisning, brugerinddragelse

CC Studio er CCs formidlingscenter. I dette forløb får I en introduktion til den dialogiske læring og de forskellige former for kunstformidling, som vi baserer arbejdet på. Hos os indgår leg, krop og sansning altid i mødet med kunsten, og sammen med vores kunstformidler får I mulighed for at prøve forskellige øvelser, som vi har udviklet. Forløbet åbner for udforskning af det særlige refleksionsrum, som kunst kan være med til at skabe.

Kunstinstitution uden samling

Emner: Kunstinstitutioner, kuratering, institutionsanalyse, kulturarv

Copenhagen Contemporary er et kunstcenter og altså ikke et museum. Men hvad er forskellen? Og hvordan driver man et kunstcenter? Hvilke udfordringer og særlige muligheder har vi på CC? I kommer huset rundt sammen med vores kunstformidler og undersøger udstillinger, aktiviteter og rum. I får et indblik i CC som kulturinstitution og bliver introduceret til, hvordan vi laver udstillinger, formidling, events m.m.

Dagsinstitutioner

Info

Forløb for børn fra 2-6 år. Alle vores forløb tilpasses børnenes alder. Vi udvikler også gerne forløb i samarbejde med jer.

Særpris for daginstitutioner er 800 kr. for 2-timers forløb og 500 kr. for 1-times forløb.

Kunst med alle sanser

Sammen går vi tur i den store udstillingssal. Børnenes iagttagelser og tanker danner grundlaget for forløbet. Vi tager os god tid til at undersøge kunstværkerne, lege og tale om, hvad vi oplever undervejs. Vi fokuserer på sanser, farver, leg og motorik.

Værksted: På vores 2-timers forløb får børnene mulighed for at lave et sanseportræt af sig selv. Vi arbejder kreativt med brug af flere sanser og forskellige materialer i værkstedet.

Særlige forløb

Vi har blandt andet udviklet særlige forløb sammen med Det Frie Gymnasium, kunstnerkollektivet vontrapp, Live Art Danmark, Københavns Kunstskole, Aalborg Universitet, boligforeningen Bo-Vita og Aktivitetscentret Sundholm.

Vi har også udviklet længere tematiske læringsforløb for grundskolen.

Kontakt os endelig for en snak, hvis I har særlige behov og ønsker. Vi udvikler meget gerne sammen med jer.

ccstudio@cphco.org eller på tlf. +45 2989 8087.

Booking

Book undervisning på ccstudio@cphco.org eller ring til os på +45 2989 8087.

Vi sender en bekræftelse med informationer om jeres besøg, når vi har aftalt en dato og et tidspunkt.

Hvis I kommer som et hold på egen hånd, vil vi gerne have, at I skriver det til os inden besøget. Så kan vi lægge det i kalenderen og har også informationer om, hvordan vi kontakter jer, hvis vi skulle få brug for det.

Betaling

Vi ser helst, at I afregner for undervisningen ved ankomst. Men hvis I har brug for en faktura i stedet for, så giv venligst besked om dette, når I bestiller undervisningen.

Afbestilling

Hvis I afbestiller undervisningen senest 48 timer, inden den skulle have fundet sted, koster det ikke noget. Ved afbestilling senere end 48 timer før planlagt gennemførelse, opkræver vi den fulde pris for undervisningen.

Kontakt

Vores lærings- og undervisningsforløb formes ofte i samarbejde og dialog med de jer, så kontakt os gerne for en snak. Kontakt os også, hvis I ønsker at vide mere om muligheden for partnerskaber eller har ideer til udviklingsprojekter.

ccstudio@cphco.org

Telefon +45 2989 8087

Priser

Gratis adgang for

  • Vuggestuer og børnehaver
  • Fritidsordninger/SFO/Ungdomsklubber
  • Grupper af børn og unge, der kommer sammen med deres undervisere – enten for at deltage i et bestilt undervisningsforløb på CC eller for at opleve udstillingerne på egen hånd.
  • Grupper af unge over 18 år, der kommer sammen med deres undervisere – enten på egen hånd eller for at deltage i et bestilt undervisningsforløb på CC

 

Undervisningsforløb på 1 time 600 kr.

Undervisningsforløb på 2 timer 900 kr.

Vi ser helst, at I betaler ved ankomsten. Hvis dette ikke er muligt, kan vi sende en faktura til jer inden ankomsten.
Ved fakturering tager vi et administrationsgebyr på 125 kr.

CC STUDIO

Journal

Følg med i vores aktiviteter fra den seneste tid.

24.8.20

Kunstdemokraterne besøger Sjælsmark

En gruppe af CCs Kunstdemokrater tog til udrejsecenter Sjælsmark for at se, hvad det egentlig er for et sted. En tur rundt på Sjælmark og en god snak gav os indblik i det danske asylsystem og hvordan det fungerer. Kunstdemokraterne er et fællesskab for unge, der arbejder med kunst, demokrati og aktivisme. Besøget på Sjælsmark tager vi med videre i vores kommende projekter.

11.9.20

Film og paneldebat

Den poetiske kortfilm Ramadan Muslim skabt af digter Naiha Khiljee og videograf Anne Ahn Lund havde sin premiere på CC. Filmen er skabt over digtet Ramadan muslim fra digtsamlingen Kære søster. Efterfølgende var deltagerne fra filmen på scenen for at fortælle om, hvordan de oplevede ramadanen under COVID-19.

5.9.20

Art Talk med Sam Durant

Kunstneren Sam Durant besøgte CC for at fortælle om sit arbejde med værket Labyrinth, og om hvordan det oprindeligt blev til i samarbejde med fængselsindsatte i Philadelphia. Med kurator Jannie og formidler Karen fra CC snakkede vi om, hvordan værket har udviklet sig i på CC, hvor gæsterne har skabt egne små værket om hvordan corona påvirker vores verden.

Alle værkerne har hængt på Labyrinth‘s hegn og er nu et vidnesbyrd fra 2020.

25.6.20

Sommerskole

Sommeren igennem inviterede vi børn og unge på sommerskoler her på kunstcentret. Vi arbejdede med udstillingerne, øen og naturen omkring os og skabte nye kunstværker. Hver uge blev afsluttet med en udstilling, hvor børnene selv tog imod gæster og fortalte om de nye værker.

17.7.20

Sommeruge for familier

Som afslutning på ugen, hvor familier har arbejdet med og udfoldet kunsten på CC, afholdt vi fernisering i beboerhuset i Vermundsgade. Udstillingen var inspireret af værkerne fra In Focus: Statements. Flag, bannere og plakater med stærke budskaber blev til ud fra snakke om demokrati, magt, eget liv og oplevelser.

25.6.20

Statement Studio

Da udstillingen In Focus: Statements åbnede i juni, åbnede Statement Studio også. Statement Studio er et værksted hvor man kan udforme sit eget budskab. Man kan trykke, male, tegne og lave et badge så man kan bære sit budskab på tøjet. Statement Studio er en udendørs container foran CC til slut august.

1.7.20

Åbning af Kunstcontainer

Som en del af kunstprojektet Usynlig Stier åbnede kunstcontaineren på Krakas plads med fernisering, artist talks og DJs. Containeren er et sted for kunstneriske dialog og samskabelse med de lokale beboere og lokale aktører. Usynlige stier er et samarbejde mellem beboere, flere organisatationer og Copenhagen Contemporary.

29.7.20

Kunstdemokraternes uge

Kunstdemokraterne er CCs unge fællesskab, der arbejde med kunst og demokrati. I løbet af ugen samlede vi inputs og viden fra gæster til Kunstdemokraternes arbejde om kunst, demokrati og aktivisme. Vi snakkede om indflydelse gennem ”udenomsparlamentarisk” aktivitet, at være politisk i kraft af den man er og hvordan man finder sit aktivistiske sprog.

29.7.20

Drømmeværksted med Gudrun Hasle

Som en del af sin udstilling på CC sammensætter kunstneren Gudrun Hasle et kæmpe kunstværk bestående af små drømmeværker skabt af os alle. Vi inviterede til det første drømmeværksted på CC, men vi har også været på farten sammen med Gudrun Hasle og bl.a. besøgt herbergcenter og børn på nørrebro som også har bidraget til værket.

15.7.20

Bannerworkshop med Kunstdemokraterne

Som en del af Statement Studio inviterede Kunstdemokraterne til bannerworkshop. Her blev snakket om budskaber, hvad de indeholder og hvad der gør dem stærke. Alle bannerne blev hængt i Statement Studio containeren som en del af udstillingen In Focus: Statements.

1.5.20

Undervisning under corona

Da skolerne åbnede op efter corona i alternative klasselokaler, underviste CC Studio mindre grupper af elever fra Nørre Fælledskole i medborgerhuset i Vermundsgade. Eleverne lavede deres egne fortune cookies, inspireret af Felix Gonzales-Torrres værk som under corona var udstillet både på CC, rundt om i byen og i private hjem.

26.5.19

Spor i sandet

Fodspor i det hvide sand. Rester af maling. På børneomvisningen fandt børnene spor i Donna Huancas totalinstallation sammen med CCs kunstformidler. (foto af Elina Kamby)

 

26.5.19

Artbar for børn

Træstammer, ostepops og noget blåt. Under Art Week byggede børn og voksne sammen en Artbar for børn med drinks og snacks. Børn inviterede andre børn ind i udstillingerne for at dele deres gemmesteder og ideer til lege.

11.5.19

Plant dit eget træ

Maj måned er plantemåned. På CC plantede vi sammen træer i hjemmelavede potter efter en tur i Claudia Comtes udstilling med de 45 træstammer.

20.2.19

Udstilling om demokrati

Et hold fra Peder Lykke Skolen i København slog sig ned på CC i dagevis for at diskutere kunst, ytringsfrihed og demokrati – og byggede udstillingen Black Box med statements i ord, billeder og lyd.

16.4.19

Playing Up

I 1971 sad Yoko Ono og John Lennon skjult i en sæk under en hel pressekonference. I påsken genopførte børn og voksne den og 35 andre internationale performances på CC, da vi spillede performancespillet Playing Up.

17.4.19

Børnemagt

Da børnene overtog kunstcentret i påsken 2019, så det sådan ud! Inspirationen er hentet fra en performance fra 1985. Kunstgruppen Guerrilla Girls fik nok af, at de fleste kunstværker på udstillingsstederne var skabt af mænd. De tog gorillamasker på for at protestere mod det.

20.4.19

Kopikunst?

Hvordan ser det ud, når man prøver at kopiere en tegning, som en anden tegner på ens ryg? Kunstner Dennis Oppenheim udviklede performancen Two Stage Transfer Drawing  i 1971 – og den lille flok her prøvede hans opskrift af på CC.

Om CC Studio

CC Studio er navnet på CCs strategi for formidling og læring. CC Studio er både et konkret sted på CC og et ord, der beskriver den måde, vi tænker og praktiserer formidling på i hele kunstcentret. Vi bruger ordet ”studio”, fordi det betyder ”værksted” og henviser til et sted, hvor man kan fordybe sig, undersøge materialer, gå på opdagelse og tænke. CC Studio har base på 1. sal på CC med kreativt værksted, udstillingssale og rum til fordybelse, læring og afslapning. CC Studio har fællesskab som omdrejningspunkt.

På CC laver vi udstillinger, som I kan opleve med hele kroppen og forhåbentlig blive inspireret af. Kunst, der måske får jer til at stille spørgsmål, snakke, tænke, grine, lege, diskutere og lære andre at kende.

CC Studio udvikler formidlingsmateriale, som alle kan bruge som inspiration til besøget på kunstcentret. Vi vægter samtalen og udvekslingen af oplevelser og tanker meget højt. Vores udstillingsværter vil gerne snakke med jer om kunsten. Bare spørg løs.

Vores faciliteter, materialer og aktiviteter er udviklet til, at børn, unge og voksne kan være sammen. Hvis I ikke er vant til at besøge udstillingssteder, så giver vi jer gerne ideer til, hvordan I kan opleve huset og kunsten sammen. Målet er, at alle får mulighed for at møde kunsten på en engagerende og uformel måde.

Vi opfordrer jer til at undersøge og opleve kunsten på alle mulige måder – på egen hånd, sammen med nogen, I kender eller sammen med dem, I møder på kunstcentret. Nye fællesskaber tager form og eksisterende fællesskaber bliver stærkere, når vi møder hinanden gennem kreative og fysiske aktiviteter i udstillingerne. Vi synes, det er vigtigt.

Børneomvisning

Hver lørdag og søndag kl. 14 inviterer kunstformidlerne børn og deres voksne med på en børneomvisning gennem udstillingerne for at undersøge og opleve kunsten. Fokus er på at undersøge kunsten med alle sanser. Omvisningen tager altid udgangspunkt i, hvad børnene er optaget af.

Værksted

Værkstedet har åbent hver lørdag og søndag fra kl. 11 til 17.30. Her kan børn og voksne arbejde med forskellige materialer sammen med vores værkstedskunstnere. Det er gratis at arbejde i værkstedet efter betalt entré. I kan også booke værkstedet på hverdage.

Særlig udstilling i hal 4

Hvert år inviterer vi en anerkendt international kunstner til at skabe en stedsspecifik totalinstallation til CC Studio – et såkaldt playscape, som alle kan gå på opdagelse i, lege i og undersøge med kroppen. Den svenske kunstner Jacob Dahlgren skabte vores første playscape med titlen Art is Life Det næste playscape er udviklet af kunstneren Sol Calero og åbner den 10.10.2020.

Performance, Art bar, kulturnat og meget mere

I 2020 har vi særligt fokus på performance for børn og unge gennem performanceværksteder, en række forestillinger og workshops. Vi deltager i Kulturnatten og inviterer også til Art bar, hvor børn viser kunst og yndlingssteder i huset frem for hinanden.

Skoler og institutioner

Kunst kan være et unikt udgangspunkt for læring og danne ramme om aktiviteter, leg og samtale og lægge grund for dannelsen, der gør os til aktive samfundsborgere. Derfor har vi udviklet programmer og læringsforløb til institutioner, børnefamilier, ungdomsuddannelser, arbejdspladser og andre grupper. Både faste forløb i fx billedanalyse og samtidskunst, som I altid kan booke – og særlige forløb med udgangspunkt i aktuelle udstillinger.

Vi arbejder med dialogbaseret undervisning for alle aldersgrupper – også voksne. Skoler og institutioner er meget velkomne på CC på egen hånd og kan også booke undervisningsforløb. Skriv til os på ccstudio@cphco.org eller ring +45 2989 8087.

CC Studio udvikler projekter sammen med boligforeninger, institutioner, festivaler og mange andre

Sammen med mange forskellige mennesker udvikler vi hele tiden nye måder at arbejde med kunst, fællesskab, livsforandring og demokrati på. Med kunsten som omdrejningspunkt arbejder vi tæt sammen med mangfoldige grupper af børn, unge og voksne fra alle forskellige dele af samfundet i forpligtende og udviklende handlingsfællesskaber for at skabe forandring og fællesskab.
Vi deltager med projekter og programpunkter mange forskellige steder i hele landet.
Vi ønsker at gøre en forskel i samfundet ved at bidrage til, at alle har lige muligheder for deltagelse, oplevelser og adgang til samfundsmæssige og kulturelle ressourcer.
Vi kan se, at kunst kan være en stærk ramme for at øge lysten og ideerne til at deltage i samfundslivet. Under overskriften Fællesskabsprojekterne ønsker vi at arbejde for at styrke blandede fællesskaber i samfundet.

Kontakt os meget gerne med spørgsmål, ideer og forslag til samarbejde. Følg CC Studios initiativer og aktiviteter i Journal og i kalenderen.

Kontakt os

ccstudio@cphco.org
+45 2989 8087

Annette Skov
Formidlingschef
annette@cphco.org

Karen Bohøj
Kunstformidler
karen@cphco.org

Ditte Meyer Nielsen
Kunstformidler
ditte@cphco.org